Wat is een minimum viable product?

Als ondernemer wil je waarschijnlijk je product lanceren met alle functies volledig in gebruik en alle mogelijke wensen geïntegreerd. Het is immers te vergelijken met een kind: je wilt dat het perfect is. De realiteit in software ontwikkeling is echter dat het nooit perfect zal zijn, ongeacht hoeveel je jouw product test en onderzoekt. Een oplossing daarvoor: het minimum viable product.

Wat is een minimum viable product?

Een effectievere benadering van productlancering is om het product in handen van je klanten te krijgen en ze het te laten gebruiken. Door vervolgens met regelmaat verbeteringen aan te brengen op basis van de feedback die je direct en indirect krijgt, stuur je snel bij. Deze manier van productontwikkeling heet MVP, wat staat voor ‘Minimum Viable Product’. Oftewel: minimaal levensvatbaar product. Je ontwikkelt dus alleen wat echt nodig is, niet wat jij vermoed dat wenselijk is.

Interessant voor investeerders

De MVP-benadering is bepaald op het uitgangspunt dat je voldoende klantwaarde kunt bieden door minimale functies te leveren die ‘early adopters’ zullen gebruiken. Een groot voordeel voor jou als ondernemer, maar ook voor jouw investeerders. Want doordat je minimale functionaliteiten ontwikkelt, beperkt de MVP methodiek ook het risico op scope- en budget problemen.

Waar begin je met de ontwikkeling?

Om een snelle en effectieve start te maken met de ontwikkeling van jouw product moet je begrijpen welke problemen jouw product moet oplossen. Identificeer deze problemen en plaats ze op volgorde aan de hand van de waarde die het voor jouw gebruiker oplost, de zogenaamde “business value”.

Volgens de MVP-aanpak hoef je niet elk probleem in één keer aan te pakken. Los de belangrijkste problemen op en verzamel vervolgens feedback. Het idee is om je te leren maximaliseren en je ontwikkelingskosten te minimaliseren.  

Prioriteit aan productvereisten

De MVP benadering houdt in dat prioriteit wordt gegeven aan productvereisten tot op het punt dat ze belangrijkste functies (af)leveren om de marktproblemen aan te pakken; de rest is extra.

De meeste startups komen in de verleiding om hun product vroeg en vaak uit te brengen. Dit is alleen effectief als je voldoende kwalitatieve datapunten hebt om feedback mee te verzamelen. Daarnaast heb je een bepaalde kritieke massa nodig die jouw visie begrijpen en verder kijken dan de beperkte functionaliteit in MVP-fase om de juiste feedback te krijgen.

MVP handvatten

De MVP-aanpak is gebaseerd op de volgende richtlijnen:  

  • Bouw een minimale set functies waarmee je feedback kunt verzamelen van visionaire ‘early-adopters’;
  • Bouw alleen wat nodig is;  
  • Verbeter snel en op hoog tempo terwijl je meer te weten komt over je markt en de door jouw geboden oplossing.  

MVP Stappenplan

Wil je starten met het toepassen van de MVP methode voor de lancering van jouw product of startup? Dan helpen je de volgende stappen je bij het maken van de juiste beslissingen.

  • Bekijk je productvereisten en ontdek het minimale functionaliteitsniveau dat je kunt leveren. Hoewel dit zes maanden kan duren om te bouwen, moet je toch klantwaarde leveren; 
  • Bouw de oplossing; 
  • Gebruik bètaprogramma’s, win- en verliesanalyses en marktinterviews om te begrijpen hoe je oplossing voor klanten werkt en hoe je deze kunt verbeteren; 
  • Controleer je productvereisten steeds weer en start het proces dan opnieuw. Deze cyclus kan kort of lang zijn, afhankelijk van wat je als minimaal haalbare product beschouwt. 

Wil je meer te weten komen over het bouwen van een minimum viable product? Stel gerust je vraag aan één van onze specialisten.

Is jouw startupOnze volgende uitdaging

  • Ferry Bouzidi

  • Directeur

Ken je een startup idee dat bij ons past?

Wij accepteren op dit moment nieuwe opdrachten. En belonen onze tipgevers, agenten, affiliates en andere aanbrengers voor het aanbrengen van nieuwe opdrachten.

Samenwerken?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap