Je startup financieren met overheidsgeld

Je denkt er niet meteen aan, maar de overheid kan jouw startup helpen met de financiering. Of je krijgt via de overheid een groeifinanciering voor je scale up. Er zijn meerdere opties om jouw organisatie vooruit te helpen.

Startups

De overheid biedt kredieten en regelingen aan voor startups. Je leest hier wat financiering, WBSO, innovatiekrediet, Seed Business Angels, Seed capital en BMKB zijn.

Financiering (beginfase) 

Dit biedt (co)financiering voor de eerste stap. Hierin gaat het om het creëren van concepten, het specificeren van de geschikte markt en het ontwikkelen van het juiste intellectuele eigendom. 

WBSO 

De financiële lasten voor research & development kunnen worden verlaagd via de WBSO. Dit staat voor Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. Deze regeling reduceert loonkosten of levert je als ondernemer extra aftrek op. Kosten voor prototypes kunnen hier ook onder geschaard worden. 

Innovatiekrediet 

Dit krediet is bedoeld voor de fase van ontwikkeling van producten, processen en/of diensten. Dit geldt voor scale ups en startups, wanneer er nog geen vaste omzet wordt gegenereerd. 

Seed Business Angels 

Een Seed Business Angel is een fonds voor technische of creatieve startups. Het kan financiering zijn in de vorm van aandelen, aangevuld met een lening en/of converteerbare leningen. Naast financiering krijg je met deze angels ook ondernemende investeerders als klankbord, die met hun ervaring actief betrokken zijn bij jouw startup en hun kennis met je delen. 

Seed capital 

Deze regeling richt zich, net als in de vorige regeling, op technostarters en creatieve starters. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat verstrekt dit kapitaal samen met private geldschieters aan fondsen, die met dit risicokapitaal investeren in veelbelovende innovatieve ondernemers. 

BMKB, Borgstelling MKB Kredieten 

Bij deze regeling staat de overheid borg voor bedrijfsfinanciering. Banken en andere financiers geven eerder een lening als de overheid voor een deel daarvan garant staat. De borgstelling geeft hen meer zekerheid als er bijvoorbeeld onvoldoende gebouwen of machines aanwezig zijn. Startende en technologisch innoverende bedrijven kunnen rekenen op extra gunstige voorwaarden. 

Scale ups

Ben je al in een verdere fase met je onderneming en richt je je vooral op groei? Ook voor een scale up kan de overheid een steentje bijdragen.

Garantie Ondernemersfinanciering 

Deze regeling helpt middel- en grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en garanties.  

Groeifaciliteit 

Dit helpt bedrijven bij aantrekken van vermogen. Dit gebeurt met name door garanties op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen.  Hiermee spoort de overheid financiers aan om bedrijven te helpen.

Dutch Trade and Investment Fund 

Dit fonds helpt mkb’ers die werken met landen die niet op de Dutch Good Growth Fund lijst staan.  De overheid helpt je op het gebied van investeren, importeren en exporteren met leningen, garanties en exportfinanciering.

Dutch Good Growth Fund 

Het DGGF helpt mkb’ers die werkzaam zijn in ontwikkelingslanden of opkomende markten. Lukt een bankfinanciering niet? Dan is er hulp door middel van leningen, participaties en garanties met terugbetaalverplichting.  

Mogelijkheden genoeg dus om als ondernemer een duwtje in de rug te krijgen van de overheid. Kijk welke regeling bij jou past en doe er je voordeel mee!

Is jouw startupOnze volgende uitdaging

  • Ferry Bouzidi

  • Directeur

Ken je een startup idee dat bij ons past?

Wij accepteren op dit moment nieuwe opdrachten. En belonen onze tipgevers, agenten, affiliates en andere aanbrengers voor het aanbrengen van nieuwe opdrachten.

Samenwerken?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap