People

Forwardis People zoekt en selecteert de meest kundige business builders in de arbeidsmarkt. Daarbij zoeken en vinden we kandidaten voor functies binnen IT en Data, maar ook binnen het marketing en verkoopdomein. Op zowel operationeel als management niveau.

Is jouw startupOnze volgende uitdaging

  • Ferry Bouzidi

  • Directeur

Ken je een startup idee dat bij ons past?

Wij accepteren op dit moment nieuwe opdrachten. En belonen onze tipgevers, agenten, affiliates en andere aanbrengers voor het aanbrengen van nieuwe opdrachten.

Samenwerken?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap